No Cure No Pay Procederen met opbrengstdeling van uw schadeclaims en geldvorderingen. Bel direct 084-0031688.

Als ENIGE IN NEDERLAND procederen wij No Cure No Pay op percentagebasis. Dus niet alleen bij letselschade, maar bij ALLE kansrijke civiele zaken met een groot financieel belang!

Voorbeeldzaken: wanbetaling, onrechtmatige daad, contractuele boetes, bedrijfsschade, oneerlijke concurrentie, inbreuk op intellectuele en industriële eigendomsrechten, ontslag,schending concurrentiebeding, verzekeringsuitkeringen, verkeersongevallen, medische fouten, gebrekkige producten, beroepsaansprakelijkheid van accountants, advocaten, architecten, artsen en notarissen, bankenaansprakelijkheid, woekerpolissen, bestemmingsplanschade, onrechtmatige overheidsdaad, onteigening.

Wij werken No Win No Fee: u investeert NIETS.

Wij financieren de kosten van de rechtszaken, zoals advocatenhonoraria, griffierecht en deurwaarderskosten.

Uw contractuele aandeel in de netto-opbrengst wordt na succes aan u uitbetaald. Bij verlies van de zaak betaalt u ons NIETS. U loopt geen risico!

Wij nemen kansrijke substantiële geldvorderingen en schadeclaims over tegen in Nederland gevestigde bedrijven, overheden, instellingen, banken, verzekeringsmaatschappijen en vermogende particulieren.

Rechtszaken worden op No Cure No Pay basis uitgeprocedeerd bij Nederlandse Rechtbanken en Gerechtshoven.

 


Bel direct 084-0031688. Gratis beoordeling van uw schadeclaim of geldvordering!

Uploaden van uw dossier gratis via www.wetransfer.com naar info@nocurenopay.nu