No Cure No Pay Procederen met opbrengstdeling van uw schadeclaims en geldvorderingen. Vul het contactformulier in.

Procederen is enorm duur (geworden). Heeft u een grote financiële claim, maar niet genoeg geld voor een advocaat? Binnen Nederland procederen wij No Cure No Pay op percentagebasis. Niet alleen bij letselschade, maar bij alle kansrijke civiele zaken met een financieel belang vanaf € 250.000.

Voorbeeldzaken: wanbetaling, onrechtmatige daad, contractuele boetes, bedrijfsschade, oneerlijke concurrentie, inbreuk op intellectuele en industriële eigendomsrechten, ontslag,schending concurrentiebeding, verzekeringsuitkeringen, verkeersongevallen, medische fouten, gebrekkige producten, beroepsaansprakelijkheid van accountants, advocaten, architecten, artsen en notarissen, bankenaansprakelijkheid, woekerpolissen, bestemmingsplanschade, onrechtmatige overheidsdaad, onteigening.

Wij werken No Win No Fee en investeren daarom in uw zaak.

Wij financieren kosten van rechtszaken voor, zoals advocatenhonoraria, griffierecht en deurwaarderskosten.

Uw contractuele aandeel in de netto-opbrengst wordt na incasso aan u uitbetaald. Bij verlies van de zaak betaalt u ons niets.

Wij nemen kansrijke geldvorderingen en schadeclaims vanaf € 250.000 over tegen in Nederland gevestigde bedrijven, overheden, instellingen, banken, verzekeringsmaatschappijen en vermogende particulieren.

Rechtszaken worden op No Cure No Pay basis uitgeprocedeerd bij Nederlandse Rechtbanken en Gerechtshoven.

 


Vul het contactformulier in. Gratis beoordeling van schadeclaims en geldvorderingen vanaf € 250.000.